businessman touching the tip of a bar chart 1

2 листопада 2020 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг оновив довгостроковий кредитний рейтинг емітента ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» та присвоїв рейтинг облігаціям ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серії А, серії В та серії С на рівні uaАА.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за дев’ять місяців 2020 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Зниження рівня ділової активності в країні на фоні карантинних обмежень не вплинуло негативно на платіжну дисципліну клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА». Зокрема, станом на 30.09.2020 року частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, становила всього 0,67%. Вивчення Агентством відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що на момент оновлення рейтингу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» не виступало учасником судових процесів, які могли б суттєво негативно вплинути на його фінансовий стан.

Вагомим фактором, що позитивно впливає на рівень кредитного рейтингу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», є потенційний рівень фінансової підтримки від його власника – ABH Ukraine Limited, фінансові можливості материнської компанії (ABH Holdings SA) та можливості, які дає співробітництво щодо кредитної підтримки зі спорідненою структурою – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна).

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за дев’ять місяців 2020 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: зростання власного капіталу, збільшення чистого доходу, прибуткову діяльність та приріст вартості лізингового портфеля Компанії на фоні його високої диверсифікації за клієнтами та низької частки договорів, за якими мали місце прострочені платежі.

 

Новини

Розпочни Альфа-Шлях на своєму альфамобілі - Акція продовжується!

4 січня 2021

Новий рік починається з приємних новин! Альфа-Лізинг продовжує фінансування нових авто з авансом від 10%.

Детальніше

Відкрийте для себе нові можливості фінансування з авансом від 10% на нові вантажні автомобілі!

10 листопада 2020

Умови фінансування: Об’єкт лізингу – нові вантажні автомобілі. Термін лізингу - від 12 до 36 місяців. Графік погашення - класика, посилення, дегресія. Валюта фінансування - UAH, USD, EUR.

Детальніше

НКЦПФР зареєструвала випуск облігацій ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С

28 жовтня 2020

26 жовтня 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С, рішення про їх...

Детальніше