1. ДОКУМЕНТИ КОМПАНІЇ

2. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВИМОГУ ЗАКОНУ

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (zip-файл) (Оприлюднено 09.02.2021)
Оголошення про несвоєчасне розкриття особливої інформації в форматі pdf (Оприлюднено 09.02.2021)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (zip-файл) (Оприлюднено 05.04.2021)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (zip-файл) (Оприлюднено 24.05.2021)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (zip-файл) (Оприлюднено 24.06.2021)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (zip-файл) (Оприлюднено 02.08.2021)
Відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю (zip-файл) (Оприлюднено 28.10.2021)
Оголошення про несвоєчасне розкриття особливої інформації про надання згоди на вчинення правочинів в форматі pdf (Оприлюднено 28.10.2021)
Відомості про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю (zip-файл) (Оприлюднено 15.11.2021)